Re­dak­sjo­nen

Bike - - Intro -

Hvil­ken er din moderne re­tro­fa­vo­ritt?

To­bias Pe­ters­son

Sjef­re­dak­tør to­bias@bike.se Triumph Thruxton R. Moderne tek­no­lo­gi blan­det med lek­ker re­trode­sign. En vak­ker mo­tor­syk­kel med meng­der av kjøre­gle­de.

Stig-Roar Martinsen

Redaktør Bike Nor­ge srm@bike.no Jeg sy­nes Yamaha har truf­fet midt i blin­ken med sin XSR 900. Den ser bra ut, og er dess­uten mor­som å kjø­re.

Chris­ter Mi­i­nin

Test­sjef chris­ter.mi­i­nin@bike.se Yamaha XSR 700, hvor blan­din­gen mel­lom gam­melt og nytt til­ta­ler meg. Det er dess­uten vik­tig at kjøre­egen­ska­pe­ne fø­les moderne.

Andreas Jen­ner­sjö

Redaktør Bike Sve­ri­ge andreas.jen­ner­sjo@bike.se Jeg er svak for BMW R ni­neT. Den er pen, prak­tisk, og det fin­nes meng­der av fine etter­mar­keds­de­ler til den­ne mo­del­len.

Ve­sa Koiv­u­nen

Redaktør, Bike Fin­land ve­sa.koiv­u­nen@bike.fi Ducati Scrambler er min fa­vo­ritt etter­som den har en kul de­sign og er lett­kjørt. For den­ne ty­pen mo­tor­syk­ler be­tyr ut­se­en­det alt.

He­le­na Se­ne

Layout

Triumph Bonneville T120, si­den den er skik­ke­lig pen. Men skul­le gjer­ne hatt den i en sti­lig grønn­far­ge.

Stein Røm­me­rud

Kro­ni­kør stein@mo­togp.no Det er et en­kelt valg for meg: Triumph Thruxton R.

To­bias Bo­vin

Psy­ko­log

Uten tvil Ducati MH 900 e. Man­ge and­re re­tro­mo­del­ler blir fort for kje­de­li­ge for meg.

Mat Ox­ley

Moto GP-eks­pert Twit­ter:@ma­tox­ley Triumph Stre­et Twin Bonneville , da den er sub­til og ikke de­mon­stra­tivt retro, til for­skjell fra man­ge and­re re­tro­syk­ler på mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.