Yamaha XSR 900 Abarth

Bike - - Update -

Yamaha har skapt en fab­rikk­pro­du­sert ca­fé­ra­cer sam­men med ita­li­ens­ke Abarth. Det er en XSR 900 med kar­bon­fi­ber­kå­per, clipon-sty­re og ek­sos­sys­tem fra Akrapovic. To­talt vil 695 ek­semp­la­rer bli byg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.