Man­ge viltpå­kjørs­ler

Bike - - Update -

År­lig er det hele 6 000 elg, hjort og rå­dyr som blir ska­det og drept i tra­fik­ken. An­tal­let har vært sta­bilt de sis­te åre­ne. Kjø­rer man i 70 km/t i ste­det for 80, mins­ker ri­si­ko­en for ulyk­ker med 50 pro­sent, vi­ser tall fra Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt. Viltpå­kjørs­ler skal mel­des til po­li­ti­et på 02800.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.