På begge si­der av At­lan­te­ren

Bike - - Reportasje -

TAN­KEN BAK UNTITLED Motorcycles opp­sto i 2010 i Lon­don, der Adam Kay i starten byg­de mo­tor­syk­ler til seg selv og la ut dis­se på net­tet. Det før­te til spørs­mål fra and­re om han ikke kun­ne byg­ge noe til dem. Spran­get opp til et pro­fe­sjo­nelt custom­verk­sted tok han sam­men med Rex Mar­tin, og de dri­ver nå virk­som­he­ten fra Lon­don.

Hugo Ecc­les hek­tet seg på og star­tet en fi­li­al i San Francisco. Han har bak­grunn som in­du­stri­de­sig­ner og har job­bet for fir­ma­er som TAG He­u­er, Nike, Pe­uge­ot og Ford.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.