ÖH­LINS UNI­VER­SAL RE­TRO 43

Bike - - Ut­styr -

DEN SVENS­KE STØT­DEM­PER­SPE­SIA­LIS­TEN Öh­lins har de­sig­net en gaf­fel for custom­byg­ge­ren som ikke vil gå på kom­pro­mis­ser med kjøre­egen­ska­pe­ne. Gaf­fe­len må­ler 43 milli­me­ter i dia­me­ter, og bei­na har pro­du­sen­tens NIX-tek­no­lo­gi, som be­tyr kom­pre­sjons­jus­te­ring på ven­st­re bein og re­tur på høy­re. Alle jus­te­rin­ger, in­klu­si­ve for­spen­ning, fore­tas høy­est oppe på gaf­fel­bei­na. Pro­duk­tet le­ve­res også i svart.

PRIS: FRA 20 900 KRO­NER WWW.NORSK­MO­TOR­IM­PORT.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.