HE­DON HEROINE

Bike - - Utstyr -

DEN BRITISKE HJELMPRODUSENTEN He­don har de­sig­net sin førs­te hel­hjelm. Ak­ku­rat som hos halv­hjel­men He­do­nist hand­ler det om en hånd­bygd kva­li­tets­hjelm med ut­søkt de­talj­fø­lel­se. Lærde­tal­je­ne i in­te­ri­ø­ret kom­mer fra kalve­skinn, og teksti­let er be­hand­let for å mot­vir­ke dår­lig lukt. Den er bygd i glass- og kar­bon­fi­ber, og luk­kes for­svar­lig med dob­le D-rin­ger.

PRIS: FRA 5 000 KRO­NER WWW.ALNACUSTOMS.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.