HALVARSSONS SPIT­FIRE

Bike - - Utstyr -

DU TREN­GER IKKE lete uten­for Nor­den for å fin­ne tid­løse og sti­li­ge mo­tor­syk­kel­plagg. Halvarssons Spit­fire fyl­ler sik­ker­hets­be­ho­vet hos de fles­te ga­te­fø­re­re med jus­ter­ba­re, CE- god­kjen­te be­skyt­te­re. Jakken fin­nes i stør­rel­se­ne 48– 62, og kan kob­les sam­men med buk­ser.

PRIS: 3 595 KRO­NER WWW.JOFAMA.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.