BILTWELL EXFIL 80

Bike - - Utstyr -

LANGTURER ER ET even­tyr som alle mo­tor­syk­ler for­tje­ner. Eld­re el­ler om­byg­de er ikke noe unn­tak, og en ves­ke klar­gjort for et verk­tøy­sett er der­med in­gen dår­lig idé. Biltwell Exfil 80 kan mon­te­res på for ek­sem­pel en sis­sy­bar, og den har en prak­tisk reim og med­føl­gen­de regn­trekk.

PRIS: 1 870 KRO­NER WWW.WESTLANDCYCLES.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.