EFFEKTMÅLING

Bike - - Test -

DE FIRE MO­TOR­SYK­LE­NE ble målt sam­ti­dig i bremse­ben­ken hos Stock­holms MC-Varu­hus. Ef­fekt og mo­ment opp­gis på bak­hju­let, og tal­le­ne er kor­ri­gert iføl­ge DIN. Yamaha­en har det lengs­te ef­fekt­re­gis­te­ret og den høy­es­te topp­ef­fek­ten. Triumph har det høy­es­te drei­e­mo­men­tet, men i et kor­te­re re­gis­ter. Du­ca­ti­en har en jevn og fin ef­fekt­kur­ve uten noen topp, og dess­uten jevnt drei­e­mo­ment gjen­nom re­gis­te­ret.

TRIUMPHENS MO­MENT KOM­MER TID­LIG I RE­GIS­TE­RET. DEN FØ­LES RÅSTERK NÅR DU DRAR IVEI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.