Yamaha XJR 1300

Bike - - Bruktkjøp -

HER HAR VI en be­ty­de­lig stør­re mo­tor enn i den to­sy­lind­re­de Du­ca­ti­en. Den luft­kjøl­te rekke­fi­re­ren har et sy­lin­der­vo­lum på 1 251 ku­bikk, og yter 100 New­ton­me­ter ved lave 5 000 rpm. Så vidt vi vet er XJR 1300 den enes­te luft­kjøl­te rekke­fi­re­ren på mar­ke­det med ben­sin­inn­sprøyt­ning. Kjøre­stil­lin­gen er litt mind­re for­over­lent enn på Du­ca­ti­en, og for leng­re tu­rer er Yamaha­en et bed­re al­ter­na­tiv. XJR 1300 er en stor mo­tor­syk­kel som fø­les litt ueg­net i tran­ge mi­jø­er, som in­ne i byen med brå svin­ger og tett og sakte­gå­en­de tra­fikk. Et vel­dig trygt kjøp som verk­ste­de­ne svært sjel­den får til re­pa­ra­sjon.

Også i den­ne litt enk­le­re ut­før­se­len, se års­mo­dell 2006, er sving­ar­men en sann pryd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.