ANDREAS JEN­NER­SJÖ

Bike - - Test -

KJØRE­OPP­LE­VEL­SE FORAN UT­SE­EN­DE

MYE HAND­LER OM ut­se­en­de når det gjel­der dis­se mo­tor­syk­le­ne, og da lig­ger Guzzi godt an. Men man­ge­len på kule kjøre­egen­ska­per mer­kes, og mitt valg blir der­for den and­re sjar­me­ren­de ita­lie­ne­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.