I hvert num­mer

Bike - - Inhold -

Leder. På tide med se­song­start – men se opp for uli­ke fa­rer. Side 007 Up­da­te. Det ny­es­te, ku­les­te og mor­soms­te fra mo­tor­syk­kel­ver­de­nen. Side 008 Ge­ar. Våre hans­ker, hjel­mer, klær og mye mer eva­lu­eres. Side 044 Bygg. Skri­ben­tens far har byg­get en klas­sisk Suzuki Bakker-ra­cer. Side 066 Moto GP. Se­son­gen er i gang, Mat Ox­ley rap­por­te­rer fra Qa­tar. Side 076 Race. Det ny­es­te fra norsk og in­ter­na­sjo­nal racing. Side 079 Ga­ra­ge. Stig-Roar er over­lyk­ke­lig, og vi and­re er mis­un­ne­li­ge. Side 083 Bak ku­lis­se­ne. Alt som ikke er po­li­tisk kor­rekt fin­ner du i Bike. Side 084 Icons. Her­lig blå­røyk fra to­tak­te­ren Hon­da NS400R. Side 087 Out­side. Ken­neth Nor­dahl-Pe­der­sen. Side 089 Next. Du­ca­tis mel­lom­even­ty­rer ut­ford­rer. Side 090

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.