UNLIMITED OUTDOORS. ONE BIKE TO CONQUER EVERY BIT.

Bike - - Prøvekjøring -

# SPIRITOFGS

NYEBMWR1200GSRALLYE.

BMW R 1200 G Ser den ult i mate G S- mo­del­len og Ral­ly e S ty leer, som nav­net sier, for deg som tri­ves best i ter­ren­get, både ut­se­en­de m ess i g og med prak­tis­ke funk­sjo­ner. Sports vind­skjer­men gir uhind­ret sik tog be­ve­gel­ses­fri­het, og Ad­ven­tu­re-fot hvi­ler n e gir bed­re fot­fes­te ute i ter­ren­get. Ral­ly e- se­tet gir per­fekt kjøre­er­go­no­mi og ra­dia­tor deks­let i rust­fritts­tål­hare t ro­bust­git­ter som be­skyt­ter ved ter­reng­kjø­ring. Hoved­ram­me­ne r lak­ker ti C ord o ba b lue og driv­lin­jen i sort. De gyl­ne brem­se kali per nes ka­pe­ren har­mo­nisk­kon­trast. Sor­te krys­se k e fel­ger gjør Ral­ly e S ty le kom­plett. Kon­takt din nær­mes­te bm w mo­tor rad for­hand­ler­for­mer in­for­ma­sjon. Les mer og bli kjent med vår verden og våre mo­tor­syk­ler på www.bmw-mo­tor­rad.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.