POW­ELL JAKKE FOR ALLE ÅRSTIDER

Bike - - Portrett -

2-lags sol­toTEX® jakke med av­tag­bar CYNIX® ther­mo fôr | Fid­lock® jus­ter­bar mag­ne­tisk lås i kra­ven | Jus­ter­bar bred­de av over og un­der­arm | Høyde­jus­ter bart­mid­je­bel­te |6 ut­ven­di­ge lom­mer |6 Ven­ti­la­sjons åp­nin­ger| Re­flek­te­ren­de de­tal­jer | Skul­der og al­bue be­skyt­tel­se etter EN1621-1 krav | Rygg­be­skyt­ter PROTECT V2 iføl­ge EN1621-2:2014 Nivå 1 | Til­gjeng­lig i fle­re farge­kom­bi­na­sjo­ner, dame­stør­rel­ser og svart­jak­ke er til­gjen­ge­lig i lang og kort stør­rel­se | Pris: 2949:KON­TAKT: INFO@IXS.COM EL­LER WWW.IXS.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.