I hvert num­mer

Bike - - News -

Leder. Fra hel­lig tør­kle til funk­sjo­nell hals­var­mer. Side 007 Up­da­te. Kar­bon­fi­ber-monster, samt de se­nes­te ny­he­te­ne Side 008 Bygg. Det er bare en måte å få Suzu­ki LS 650 Sa­va­ge til å bli kul. Side 038 Brukt­kjøp. Vi ser nær­me­re på grus­ram­pen KTM 950 Su­per En­duro. Side 040 Ge­ar. Vi eva­lu­erer og set­ter ka­rak­ter på hjel­mer, buk­ser og jak­ker. Side 052 Moto GP. Hvor­dan kan Ma­ve­rick Viña­les være så rask. Side 078 Race. En­du­ran­ce-VM og and­re ny­he­ter in­nen­for racin­gens ver­den. Side 081 Ga­ra­ge. To­bias ten­ker prak­tisk, el­ler så vil han bare ut og kjø­re. Side 082 Bak ku­lis­se­ne. Se alt det som bur­de vært sen­su­rert. Side 084 Icons. Power to the pe­op­le by Yamaha V-Max. Side 087 In­si­de. Sjef­re­dak­tø­ren har RR-abs­ti­nen­ser. Side 089 Next. Su­perBi­kes på Gel­ler­åsen. Side 090

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.