Ef­fekt og moment

Bike - - News -

Av­gjø­ren­de ter­mer som be­skri­ver ka­rak­te­ren på en mo­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.