Evel Knievel – Darede­vil

His­to­ri­en om våg­hal­sen Evel Knievel og hans 433 brudd.

Bike - - Innhold -

RO­BERT CRAIG KNIEVEL (1938-2007) var gift to gan­ger og fikk fire barn. Før kar­rie­ren som mo­tor­syk­kel­stunt­mann var Evel Knievel blant an­net jakt­in­struk­tør og is­hockey­spil­ler. Han star­tet et halv­pro­fes­sjo­nelt is­hockey­lag, But­te Bom­bers, som han både eide, spil­te på og var ma­na­ger for. Mel­lom 1965 og 1980 had­de han rundt 80 ram­pe-til-ram­pe-hopp på CV-en. Det lengs­te hop­pet på 42 me­ter var ved Ce­sars Palace.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.