Tou­ring med Che Gue­va­ras sønn

Bike - - Update -

Erne­sto Gue­vara er den re­vo­lu­sjo­næ­re Che Gue­va­ras yngs­te sønn og opp­havs­man­nen til tou­ring­rei­ser på Cuba. Erne­sto Gue­vara er ut­dan­net ad­vo­kat, men vil nå lære tu­ris­ter om Cuba og de­res kul­tur i sa­len på ame­ri­kans­ke HD-er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.