Kjør i Ma­ve­ricks far­ger

Bike - - Update -

ALPINESTARS HAR SLUP­PET en spe­sial­til­pas­set Su­pertech R-stø­vel som sel­ges i et be­gren­set opp­lag. Den kal­les Mach 1 og ble de­sig­net for Ma­ve­rick Vi­na­les til den euro­pe­is­ke MotoGP-pre­mie­ren på Je­rez i år. For­uten be­skyt­tel­se i topp­klas­se har den Alpinestars nye flex­funk­sjon foran for bed­re be­ve­gel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.