TREFFKALENDER JULI - AU­GUST

Bike - - Update -

SOM­MER­EN ER HER frem­de­les, og ti­den er in­ne for å leg­ge ut på tur og treff. Her ­ser­ve­rer vi deg et lite knip­pe med uli­ke treff som fin­ner sted i den ­nær­mes­te ­pe­rio­den. For mer in­for­ma­sjon om ­nors­ke el­ler in­ter­na­sjo­na­le treff an­be­fa­ler vi også et be­søk på si­de­ne til NMCU, ­www.­nmcu.­org.

JULI

7.-9. Stor­fjord­tref­fet, Oter­tun Hau­bokk­tref­fet, Rød­vi­ka Jøa-tref­fet, Jøa Torg­hatt-tref­fet, Brønn­øy­sund Trash-treff, Tre­vatn 12.-16. Fe­rie­tref­fet, Gvarv 20.-23. 35. FIM Me­ri­tum, Rø­ros 26.-29. FIM Ral­ly, Sunds­vall 28.-30. Bike & Beach, Hor­ten Frøya­tref­fet, Frøya Lo­fot-tref­fet, Gr­av­dal

AU­GUST

4.-6. BMW-tref­fet, Horn­sjø Ist­ind- ral­ly, Bardu­foss Olje­tref­fet, Fyres­dal 10.-13. Polar­tref­fet, Al­ta 11.-13. Aust-Ag­der Tref­fet, Ju­støy Klas­sisk ja­pansk, Sokn­dal Salt­dal­stref­fet, Rog­nan fly­plass 18.-20. Dam­men­tref­fet, Tret­ten Ha­ge­rock nr. 20, Frem­ste­dal Kvinn­he­rad Tref­fet, Kvinn­he­rad Nord-Sal­ten Tref­fet, Ha­mar­øy Øst­land­stref­fet, Torpo­moen Pe­kaill­tref­fet, Aver­øy Sande­fjord­s­tref­fet, Jå­berg­gren­da Ven­tu­re Club Nor­way- Høst­treff, Al­ta Ri­ver Cam­ping i Finn­mark 25.-27. 53. Troll­ral­ly, Fyres­dal Power­plant sen­som­mer Par­ty, Hol­ter 31.-3. Arc­tic Race, Ta­na Bru i Finn­mark

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.