En­kel in­stru­men­te­ring

Bike - - Prøvekjøring -

ALT DET ELEMENTÆRE man tren­ger er til­ste­de i den di­gi­ta­le lcd-ba­ser­te in­stru­men­te­rin­gen. Gir­in­di­ka­tor, tank­må­ler, en langs­gå­en­de tur­tel­ler og has­tig­hets­må­ler vi­ses i til­legg til klok­ke og hvil­ken inn­stil­ling som er valgt for tra­c­tion con­trol. Var­sel­lam­per flan­ke­rer el­lers det di­gi­ta­le dis­play­et på beg­ge si­der.Ved hjelp av knap­pe­ne på ven­st­re styre­halv­del kan man veks­le mel­lom in­for­ma­sjo­nen som skal vi­ses. Det er mu­lig å jus­te­re lys­styr­ken.

In­stru­men­te­rin­gen kler mo­tor­syk­ke­len godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.