Biltema kom­bi­n­øk­kel med sper­re

Bike - - Gear -

UN­DER GARASJEOPPHOLDET MITT i vin­ter, mens jeg skrud­de på min gam­le BMW, fikk jeg noen fa­vo­rit­ter på verk­tøy­tav­len. Den­ne kom­bi­n­øk­ke­len var en av dem. 72-ten­ners sperre­funk­sjon fun­ger­te klokke­rent, og den ves­le knap­pen for å byt­te ret­ning var lett å kom­me til.

Jo visst kom­mer den ikke til over­alt si­den den er litt tyk­ke­re, men det var sjel­den jeg be­kym­ret meg over det­te. Det fin­nes hele kit med den­ne ty­pen nøk­ler hos bu­tik­ken med den blå­hvi­te lo­go­en, men de kan også kjø­pes stykke­vis.

PRØVD AV: ANDREAS JEN­NER­SJÖ PRIS: FRA 84,90 KRO­NER WEB: WWW.BILTEMA.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.