PRISOVERSIKT

Bike - - Test -

Her føl­ger en li­ten over­sikt over hva det vil kos­te å byt­te slite­de­ler, men også de­ler som for kan måt­te byt­tes ved at mo­tor­syk­ke­len vel­ter. Blink­lys, speil og bremse­hen­del er ut­sat­te de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.