TO­BIAS PE­TERS­SON

VEK­TEN ER AV­GJØ­REN­DE

Bike - - Test -

DET FIN­NES IN­GEN dår­lig syk­kel i tes­ten. Alle fem har for­de­ler og ulem­per. Det var imid­ler­tid to av syk­le­ne som sjar­mer­te litt eks­tra. Apri­lia­en med sitt vel­ba­lan­ser­te chas­sis og mo­tor, samt Hon­da­en, som over­ras­ket med nær 15 kilo la­ve­re vekt enn vis­se kon­kur­ren­ter. Hon­da­en blir mitt valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.