EFFEKTMÅLING

Bike - - Test -

STOCKHOLMS MC-VARUHUS MÅL­TE ef­fekt og mo­ment på samt­li­ge mo­tor­syk­ler ved sam­me an­led­ning. Ef­fek­ten opp­gis på bak­hju­let, og tal­le­ne er kor­ri­gert iføl­ge DIN. Høy­est topp­ef­fekt og drei­e­mo­ment har Apri­lia­en, med sine 188,8 hes­ter og 109,5 Nm. Til tross for at Ka­wa­sa­ki­en var helt ny og ikke inn­kjørt, had­de den nest mest ef­fekt av alle syk­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.