Honda CBR 1000 RR

Bike - - Bruktkjøp -

OM KJØRESTILEN DIN gag­nes av mind­re ag­gre­sivi­tet enn det R6 opp­ford­rer til, og i til­fel­le du vil ha tu­sen­ku­bik­ke­rens lan­ge ef­fekt­re­gis­ter, er Fire­bla­de fra og med års­mo­dell 2008 et svært bra al­ter­na­tiv. I tes­te­ne våre er Hon­da­en all­tid blitt lov­prist som både lett­kjørt og rask. Hele 170,5 heste­kref­ter og saf­ti­ge 110 New­ton­me­ter på bak­hju­let i et svært jevnt og langt re­gis­ter be­tyr at den som har en myk kjøre­stil, kan set­te lyn­ras­ke runde­ti­der på de skan­di­na­vis­ke ba­ne­ne. Brem­se­ne er svært ef­fek­ti­ve og til­lit­vek­ken­de, og har ABS-funk­sjon fra og med 2009-mo­del­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.