En stør­rel­se stør­re

Bike - - Bruktkjøp -

SENTRALISERING AV VEK­TEN var en lede­stjer­ne da 2008-ut­ga­ven av Fire­bla­de ble ut­vik­let. For ek­sem­pel er eks­pan­sjons­ka­ret for kjøle­væs­ken blitt plas­sert oven­for sving­ar­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.