Det bes­te fra to ver­de­ner

Bike - - Bruktkjøp -

AT MAN LEN­GE kon­kur­rer­te i Su­perbike-VM med fire­sy­lind­re­de mo­to­rer på 750 ku­bikk var ikke til­fel­dig. Tre­kvart­li­ter-kon­fi­gu­ra­sjo­nen gir en su­ve­ren kom­bi­na­sjon av an­vend­bar kraft og ef­fekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.