Caro­li­nes hittil bes­te i USA

Bike - - Race -

CAROLINE OLSEN (27) klar­te kunst­styk­ket å gjø­re noe svært ne­ga­tivt til noe vel­dig po­si­tivt un­der Mo­toA­me­rica-run­den på Road Amer­cia i Wis­con­sin i juni. For fire år si­den kra­sjet Caroline og slo skul­de­ren stygt. Den­ne gan­gen ble det en rå­sterk fem­te­plass på jen­ta fra Hal­den, etter en litt trå se­song­start.

FOTO: BRI­AN J. NELSON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.