Le­on Has­lam wild­card

Bike - - Race -

LE­DE­REN I DET bri­tis­ke Su­perbike-mes­ter­ska­pet og tid­li­ge­re Ws­bk-fø­rer Le­on Has­lam gjor­de et inn­hopp i Ws­bk da se­ri­en gjes­tet Do­ning­ton Park. Den strå­len­de inn­sat­sen over­ras­ket sik­kert man­ge av VM-fø­rer­ne, og Le­on end­re som andre­mann i førs­te heat med sin Puccet­ti Kawasaki.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.