LO­VE STORY EL­LER LØG­NER?

Blodig Begjær - - 50 Shades Of Grey Går Galt -

I 2009 hen­vend­te film­ska­pe­ren Er­roll Mor­ris seg til Joyce Mck­inney. Han la­get do­ku­men­ta­ren Tab­lo­id , om li­vet hen­nes. Mck­inney del­tok, til­syne­la­ten­de i den tro at den hand­let om pa­pa­raz­zi­e­ne. Men hun ha­tet re­sul­ta­tet og be­skyld­te Mor­ris for å få hen­ne til å frem­stå som en gal over­gri­per og pro­sti­tu­ert. Hun kom på vis­nin­ger og rop­te “Løg­ner, løg­ner”, til ler­re­tet og prøv­de til og med å sak­søke ham for in­ju­ri­er, men sa­ken ble av­vist av ret­ten.

EN DO­KU­MEN­TAR MÅT­TE KOM­ME, DET ENES­TE OVER­RAS­KEN­DE VAR AT DET TOK 25 ÅR FØR DEN KOM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.