NOEN SE­KUN­DER SE­NE­RE UN­DER SAM­ME IN­TER­VJU, UT­TALT DA HUN TROD­DE KA­ME­RA­ENE VAR SLÅTT AV

Blodig Begjær - - Aileen Wuornos -

Aileen la­ter til å inn­røm­me at hun har er­klært seg skyl­dig for å slip­pe livs­tids­dom. Men den­ne til­syne­la­ten­de opp­rik­tig­he­ten bør mu­li­gens tas med en kly­pe salt: Til å ha er­klært at hun ikke vil «si et ord om selv­for­svar på noe opp­tak», har hun i grun­nen snak­ket gans­ke mye om det.

hol­de ut «Jeg or­ker det ikke. Jeg vil­le ald­ri det er der­for en livs­tids­dom el­ler noe sånt ... på noe jeg ald­ri kan si et ord om selv­for­svar ikke si det til opp­tak el­ler noe sånt ... jeg kan noen. Ald­ri.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.