OS­CARS “ZOMBIE STOP­PER”

Blodig Begjær - - Drapet På Jordan Davis -

“Den­ne er mye my­ke­re enn en hjer­ne, men det­te er en jæv­la zombie stop­per.” Ret­ten fikk se et opp­tak av Os­car på Sean Rens skyte­bane mens han spreng­te en vann­me­lon med en Smith & Wes­son 500 re­vol­ver. Han var så im­po­nert av kraf­ten og eks­plo­sjo­nen at man kan høre ham le uten­for ka­me­ra før han kom­mer med den bi­sar­re ut­ta­lel­sen. Da han ble ar­res­tert, var Pistorius i ferd med å skaf­fe seg li­sens for å sam­le vå­pen og had­de en lis­te med tun­ge vå­pen i be­stil­ling – se un­der. Men Os­car fikk ald­ri dis­se våp­ne­ne. Av­ta­len ble stan­set ikke len­ge etter at han ble sik­tet for dra­pet på Reeva.

OS­CAR ELS­KET VÅ­PEN OG VIL­LE STAR­TE SIN EGEN SAM­LING. MEN LI­DEN­SKA­PEN FOR VÅ­PEN HAD­DE EN DYS­TER SIDE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.