STORKONTRAKT I HAVN

Dagbladet - - NYHET -

Den førs­te store mil­lion­kon­trak­ten om byg­ging av Fornebu­ba­nen er nå un­der­teg­net.

Det drei­er seg om en kon­trakt til fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner i for­bin­del­se med pro­sjek­te­ring av ba­nen, som er til­delt Mul­ti­con­sult og COWI. De to sel­ska­pe­ne har inn­gått en joint ven­tu­re-av­ta­le om å le­ve­re in­ge­ni­ør­tje­nes­ter til Fornebu­ba­nen. Av­ta­len har en ram­me på tre år, og den kan for­len­ges i til sam­men ti år. (NTB) EN NORDMANN i 35års­al­de­ren er va­re­tekts­fengs­let i Sve­ri­ge, sik­tet for over­lagt drap på sin mor. Kvin­nen i 70-åra, ble fun­net ned­gravd uten­for en ned­slitt hyt­te sør for Ström­stad fre­dag kveld, og 35-årin­gen ble på­gre­pet i naer­he­ten.

(NTB)

MILEPAEL.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.