DE­LER UT EGEN PRIS

Dagbladet - - SPORT -

Zla­tan Ibra­hi­m­ovic er vant til å mot­ta pri­ser. Nå skal han dele ut sin egen pris un­der den svens­ke fot­ball­gal­la­en. Ut­mer­kel­sen skal de­les ut til «en per­son som vier sitt hjer­te til svensk fot­ball», iføl­ge ny­hets­by­rå­et TT. Pri­sen skal he­te «Num­mer 10». – Jeg skal fin­ne og be­løn­ne Num­mer 10 på fot­ball­gal­la­en, skri­ver Uni­ted-spil­le­ren i so­sia­le medi­er. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.