NFF SPAR­KET EDVARTSEN

Dagbladet - - SPORT -

Svein-Erik Edvartsen er fer­dig som sek­sjons­le­der for NFFs av­de­ling for sam­funns­an­svar. – NFF har i dag av­slut­tet sitt an­set­tel­ses­for­hold med SveinErik Edvartsen. Han har ut­ført hand­lin­ger som er ufor­en­lig med job­ben som sek­sjons­le­der for sam­funns­an­svar i NFF. Edvartsen er ikke ak­tu­ell som dom­mer i regi av NFF i 2018, sier Svein Graff til Dag­bla­det. NFF be­stem­te tid­li­ge­re i år at Edvartsen ikke fikk døm­me mer i 2017 – og nå be­kref­ter alt­så for­bun­det at topp­dom­me­ren hel­ler ikke er ak­tu­ell nes­te se­song, samt at han mis­ter le­der­job­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.