VIL BLI KVINNETRENER

Dagbladet - - SPORT -

Mag­nus Mo­an blir gjer­ne tre­ner for kom­bi­ner­tjen­te­ne i fram­ti­da. – Det er et van­vit­tig po­ten­si­al. De er uslep­ne i både bak­ken og i løy­pa. Tenk deg det ut­vik­lings­po­ten­sia­let. Det had­de va­ert rått å job­be med dem og va­ert tre­ner for lands­la­get. Det kan jeg vir­ke­lig ten­ke meg å gjø­re etter at jeg er fer­dig med ut­øver­kar­rie­ren, sier 34-årin­gen.

TRE­NER? Mag­nus Mo­an.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.