AN­SAT­TE VANT OVER RYANAI

Dagbladet - - NYHET -

EUs dom­stol slår fast at Ryanair ikke kan kre­ve at li­be­ra­le irs­ke ar­beids­lo­ver gjel­der for ka­bin­an­sat­te som har base i Bel­gia.

I kjen­nel­sen fast­slår EU­dom­sto­len at det er bel­gis­ke ar­beids­lo­ver som gjel­der for an­sat­te med base i Bel­gia.

Av­gjø­rel­sen er et stort til­bake­slag for lav­pris­sel­ska­pet etter­som dommen også får be­tyd­ning for Ryanair-an­sat­te i and­re EU-land. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.