TAR OPP THERESE-SA­KEN

Dagbladet - - NYHET -

Po­li­ti­ets cold case-grup­pe vil ta opp igjen den 29 år gam­le Therese-sa­ken.

– Det er det bes­te som kun­ne skje, sier fa­mi­li­ens bi­stands­ad­vo­kat.

– Det kan både va­ere snakk om en bort­fø­ring el­ler et drap, sier på­tale­le­der Kjell Jo­han Abra­ham­sen i Sør-Øst po­liti­dis­trikt.

The­re­ses mor, In­gerLi­se Jo­hann­es­sen, for­tal­te i en bok fra 2013 at hun har mest tro på at ni­årin­gen ble bort­ført til Pa­kis­tan i 1988, og der­med fort­satt er i live.

(NTB)

FOR­SVANT: Therese Jo­hann­e­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.