TREK­KER SEG SOM SKISKYTTERSJEF

Dagbladet - - SPORT -

Mor­ten Aa Djup­vik (bil­det) trek­ker seg fra stil­lin­gen som idretts­sjef i Nor­ges Ski­skyt­ter­for­bund og går til job­ben som HR-sjef i fot­ball­klub­ben Start. Noen ti­mer se­ne­re ble det klart at Djup­vik blir ny HR-sjef i Start.

– Det fø­les vel­dig bra, selv om det er uvant å skul­le job­be med fot­ball. Da mu­lig­he­ten kom inn fra si­den, og jeg fikk pre­sen­tert kon­sep­tet skjøn­te jeg at det­te var en mulighet jeg ikke kun­ne si nei til, sier Djup­vik. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.