NOR­GE KLAT­RER PÅ RANKINGEN

Dagbladet - - SPORT -

Det nors­ke herre­lands­la­get i fot­ball klat­rer til 73. plass på tors­da­gens opp­da­ter­te FIFA-ran­king. Tysk­land er til­ba­ke på top­pen. Et­ter å ha vun­net over Aser­bajd­sjan (2–0) og blitt rund­spilt av Tysk­land (0–6) i VM-kva­li­fi­se­rin­gen ny­lig gjør Nor­ge et byks på 12 plas­ser si­den au­gustran­kin­gen. Da var 85. plass norsk sta­tus. Der­med be­ve­ger mann­ska­pet til Lars La­ger­bäck seg opp­over på lis­te­ne for and­re må­ned på rad et­ter 88.-plas­sen i juli. Det var for øv­rig Nor­ges sva­kes­te plas­se­ring noen­sin­ne. Tysk­land, som i star­ten av sep­tem­ber fille­ris­tet Nor­ge i Stutt­gart, tar til­ba­ke første­plas­sen fra Bra­sil. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.