REGN ØDELA FOR TUTTA

Dagbladet - - SPORT -

Suzann Pet­ter­sen rakk å spil­le tre hull før kraf­tig regn­va­er tvang ar­ran­gø­re­ne til først å ut­set­te og de­ret­ter av­ly­se første­run­den av Evi­an-mes­ter­ska­pet i golf tors­dag. Et­ter yt­ter­li­ge­re ut­set­tel­ser ble hele den førs­te da­gen strø­ket. Ar­ran­gø­ren opp­ly­ser at de star­ter på ny frisk fre­dag, og at tur­ne­rin­gen blir over tre da­ger og 54 hull. Tutta har slitt med ryg­gen ny­lig. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.