VANNLEK PÅ HØYT NIVÅ

Dagbladet - - NYHET -

Vannlek er blitt kon­kur­ran­se når ITV pre­sen­te­rer sitt ny­es­te show for bri­tis­ke tv-se­ere. Kva­li­fi­ka­sjo­ne­ne for de 24 del­ta­ker­ne i det ukent­li­ge show­et er egent­lig ikke an­net enn at du kan lyst til å vise deg fram på tv – og å gjø­re sprell som ska­per lat­ter i tv-so­fa­ene.

I «Can­non­ball» som ble fil­met på Mal­ta, blir det ba­ding på høyt nivå. Fra hoppe­puta ute i sjø­en gjel­der det å nå høy­est – med me­ter­må­le­ren godt syn­lig for pub­li­kum. En av ut­ford­rin­ge­ne er å opp­nå strike mot bow­ling­skjeg­le­ne mens del­ta­ker­ne selv er in­ne i den gjen­nom­sik­ti­ge bow­ling­kula.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.