«TUNG TIDS TALE»

Dagbladet - - SIGNALER - IN­GER BENTZRUD

Boka er til­eg­net Da­ni­el, som er du-per­sonen i teks­ten. Det hand­ler om jeg-per­sonens barn, som grad­vis skal få dia­gno­sen au­tis­me.Selv­sagt er det­te blitt det knytt­neve­sla­get av en ro­man det måt­te bli. Men «Tung tids tale» er alt an­net enn en po­li­tisk pam­flett. Olaug Nils­sens in­der­lig­het, det pre­si­se språ­ket og re­flek­sjo­ne­ne rundt det å vaere et in­di­vid, noe helt for seg selv, er dypt med­ri­ven­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.