SATT I AR­BEID SOM BON

Dagbladet - - SIGNALER -

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit be­søk­te fre­dag by­bonde­pro­sjek­tet Lo­saetra i Oslo, som skal gjø­re byrom grøn­ne­re. Hun var ikke vond å be da bon­de Andreas Cap­jon sat­te hen­ne i ar­beid.

– Det er helt utro­lig at det­te fin­nes midt i byen, sa kron­prin­ses­sen, be­geist­ret.

Må­let med pro­sjek­tet er å gi kunn­skap om og en­ga­sje­ment for ur­ban dyr­king. Mer ur­bant enn Lo­saeter er det ikke mu­lig å kom­me. Ste­det lig­ger nem­lig rett ved opera­hu­set i Bjør­vi­ka i Oslo sen­trum. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.