– ER­NAS FORENKLINGER VIR­KER IK­KE

Dagbladet - - NYHET -

Sju av ti virk­som­he­ter opp­le­ver ik­ke at hver­da­gen er enk­le­re et­ter fire år med Høy­re-Frp-re­gje­rin­gens for­enk­lings­ar­beid, vi­ser en un­der­sø­kel­se i regi av Vir­ke. Un­der­sø­kel­sen Hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke la fram vi­ser at 68 pro­sent av med­lems­be­drif­te­ne opp­le­ver at det er like man­ge reg­ler og rap­por­te­rings­krav nå som for fire år si­den. 28 pro­sent sier det er blitt mer by­rå­kra­ti. Nav opp­le­ves som en skje­ma-ver­sting blant be­drif­te­ne. (NTB)

ADM. DIR. Vi­be­ke Mad­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.