Kort og godt

Dagbladet - - LEDER -

Twit­ter vil gjen­nom­føre et test­pro­sjekt der det vil va­ere mu­lig å skri­ve Twit­ter-mel­din­ger på 280 tegn, mot da­gens gren­se på 140 tegn.

Det blir verst for Do­nald Trump, som nå blir tvun­get til lan­ge re­son­ne­men­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.