KOSTHOLDSTIPS FOR DEG SOM VIL NED I VEKT

Dagbladet - - NYHET -

h Spis fro­kost. Da får ikke krop­pen like mye be­hov for å hen­te seg inn igjen i lø­pet av da­gen, og du sty­rer let­te­re unna ras­ke­re karbo­hy­dra­ter og mat med mye fett og salt. h Ha et re­gel­mes­sig mål­tids­møns­ter. Da unn­går du eks­trem sult og unn­går å ty til ras­ke løs­nin­ger. h Få i deg til­strek­ke­lig med karbo­hy­dra­ter og fib­er­rike karbo­hy­drat­kil­der. Det­te bi­drar til at du kjen­ner deg mett len­ger, og bi­drar til kon­trol­lert blod­suk­ker. h Sto­re va­ria­sjo­ner i blod­suk­ker bi­drar til at en lett hi­ver i seg søt­sa­ker og fete mål­ti­der for å bøte på slapp­he­ten. h Ha all­tid en vann­flas­ke i naer­he­ten. Of­te er små­spi­sing, søt­sug og kje­de­s­pi­sing bare et tegn på at man tren­ger va­eske. Har du med deg vann, er det let­te­re å sty­re unna and­re og mind­re sun­ne al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.