700 000

Dagbladet - - SIGNALER -

mus­lims­ke ro­hin­g­ya­flykt­nin­ger fra My­an­mar må FN brød­fø i de kom­men­de uke­ne. Mat­for­sy­nin­gen i flykt­ning­lei­re­ne i Bang­la­desh er for­bed­ret etter at hjelp fra Ver­dens mat­vare­pro­gram (WFP) har nådd fram til flykt­nin­ge­ne, iføl­ge WFPs nest­le­der i Bang­la­desh, Di­payan Bhat­ta­cha­ryya. Mat­pla­nen om­fat­ter også 300 000 flykt­nin­ger som be­fant seg i Bang­la­desh før den sis­te til­strøm­nin­gen fra My­an­mar star­tet for en må­ned si­den.WFP tren­ger iføl­ge Bhat­ta­cha­ryya 80 mil­lio­ner dol­lar for å gjen­nom­føre mat­pla­nen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.