FOLK FLEST VIL HA BLÅGRØNT

Bare 34 pro­sent av de spur­te i ny Ip­sos­må­ling øns­ker vi­de­re re­gje­ring med bare Høy­re og Frp.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: GUN­NAR RINGHEIM gri@dag­bla­det.no AN­NE MARTE BLINDHEIM abl@dag­bla­det.no

E

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.